کد مطلب: ۱۷۹۰۲
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

شعر امروز روسیه

ادبیات روسی برای ما ایرانیان بیشتر با آثار برجسته‌ی نثر روسی شناخته و شاهکارهای ادبیات داستانی روسیه به فارسی بارها ترجمه و منتشر شده است. اما شعر روسی مانند ادبیات داستانی روسیه چندان شناخته شده نیست و میزان شناخت و آشنایی دوستداران ادبیات در ایران با شعر روسی به ویژه شعر معاصر روسیه، در حد و اندازه‌‌ای شایسته‌ی این‌گونه‌ی مهم ادبی در روسیه نیست.

نشست ویژه‌ی شهر کتاب در روز چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ساعت ۱۱ صبح به تحلیل و بررسی شعر امروز روسیه اختصاص دارد که با حضور ویچسلاو کوپریانوف (شاعر معاصر روسیه)، احمد پوری، زهرا محمدی و سیدحسین طباطبایی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.

 

0/700
send to friend