کد مطلب: ۱۷۹۱۷
تاریخ انتشار: شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

مولفه‌های زبانی طنز در آثار عبید

طنز در طبقه‌بندی‌های رایج و معروف، از اقسام سخن فکاهه است وکمدی  و مهمترین مولفه طنز و فکاهه خنده است و برجسته‌ترین عامل و ابزار خنده، معنا و موضوع خنده‌آور است. زبان به عنوان یک رسانه، متناسب با معنا و هماهنگ و همراه با آن و با استفاده از تکنیک‌های خاص به کمک معنای خنده‌دار و خنده‌انگیز می‌آید، لذا در ایجاد یک سخن فکاهه و به‌ویژه طنز ـ که گاه معنا و موضوعی تند و تلخ دارد و خنده، سبب شیرینی و کاهش تلخی آن  می‌شود ـ هم معنا  موثر است و هم لفظ. نظریه‌هایی که معنا را جزئی از زبان نمی‌دانند و آن را به محیط و خارج از زبان نسبت می‌دهند، سهم معنا و لفظ را در آفرینش سخن فکاهه تفکیک می‌کنند.

سیزدهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی عبید زاکانی در روز چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ساعت ۱۶:۳۰ با سخنرانی دکتر حمید طاهری، عضو هیات علمی دانشگاه بین‌المللی امام‌ خمینی قزوین، به بررسی«مولفه‌های زبانی طنز در آثار عبید» اختصاص دارد. این نشست در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.

 

0/700
send to friend