گزارش تصویری اولین جلسه درس‌گفتار شمس تبریزی

 

 

باحضور:
دکتر ایرج شهبازی
دکتر مهدی محبتی

 

شنبه 6 مهر 1398
کد مطلب: 18818
مرکز فرهن