کد مطلب: ۲۰۶۹۷
تاریخ انتشار: شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۹

ادیان در قرآن

به تازگی کتاب ادیان درقران نوشته دکترعبدالرحیم سلیمانی اردستانی به همت انتشارات دانشگاه مفیدمنتشرشده است.

دکتر سلیمانی تاکنون آثارمتعددی درحوزه ادیان منتشرکرده که براز دین پژوهان ازمنابع اصلی به شمارمی آید. کتاب ادیان درقران درپی پاسخ به پرسش‌های زیراست؛ قران درباره ادیان دیگروپیروان آن‌ها چه موضعی دارد؟ چراقران ازمیان ادیان موجود درزمان ظهوراسلام فقط به این ادیان پرداخته است وچراهمه پیامبرانی که به آنها پرداخته است درخاورمیانه وغرب آسیا می‌زیسته‌اند؟ آیا خداوندبرای مردم دیگرنقاط دنیا پیامبرانی نفرستاده است؟ آیاقران منطق وهدف خاصی رادرمطرح کردن مباحث مربوط به ادیان دیگردنبال کرده است؟ قران درباره حقانیت ونجات بخشی دیگرادیان چه موضعی دارد؟ مسلمانان چه نوع رابطه‌ای با غیرمسلمانان درپیش بگیرند؟ قران این متون مقدس راچگونه مطرح کرده وچگونه درباره آنها داوری کرده است؟  " اهل کتاب" درقران چه معنا ومفهومی دارد؟


 

 

0/700
send to friend
مرکز فرهنگی شهر کتاب

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمدقصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم، پلاک ۸

تلفن: ۸۸۷۲۳۳۱۶ - ۸۸۷۱۷۴۵۸
دورنگار: ۸۸۷۱۹۲۳۲

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی شهرکتاب

Designed & Developed by DORHOST