تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : شنبه 10 شهریور 1397 کد مطلب:14419
گروه: اخبار حوزه فرهنگ

بانوان شاعر، پنجره‌های بسته را بگشایند

همیاری در تکمیل کتاب «به رغم پنجره‌های بسته»

در صد سال اخیر، بر خلاف ادوار گذشته، حضور زنان شاعر در حوزه شعر ایران بسیارچشمگیر و در خور تحسین بوده است. تألیف کتابِ «به رغم پنجره‌های بسته: شعر معاصر زنان» نوشته‌ی کامیار عابدی مشتمل بر تحلیل و منتخبی از شعر آنان در سال ۱۳۸۰ در ۳۳۴ صفحه پاسخی هرچند مختصر بود به این حضور.

اکنون  مولف درصدد گسترش این کتاب و به ویژه افزودن نمونه شعر بانوان  شاعر در دو دهه ۱۳۹۰-1380 به آن و رفع نقص از ویرایش پیشین است. اما شمار دفترهای شعری که در این دو دهه منتشر شده بسیار زیاد است و هرآینه ممکن است که شاعران و دفترهای درخور، از دید مولف پنهان بماند.

از این رو، کامیار عابدی با تقاضا از شاعران یا دارندگان آگاهی‌های ادبی و کتابشناختی دقیق در این زمینه می‌خواهد با  ارسال متن دفترها (چاپی یا پی. دی. اف) یا دست کم چگونگی دسترسی به آن‌ها در تکمیل و غنابخشی به کتاب مذکور هم‌یاری کنند.

بانوان شاعر و افراد مطلع از شعرهای بانوان می‌توانند آثار خود را به نشانی الکترونیکی khanbaba1906@gmail.com ارسال کنند.

 

 

 

 

http://www.bookcity.org/detail/14419