تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : شنبه 13 بهمن 1397 کد مطلب:17477
گروه: اخبار شهر کتاب

شهر کتاب ابن‌سینا در گذر زمان

گزارشی تصویری از تغییرات شهر کتاب ابن‌سینا در طی نوزده سال

سال ۱۳۷۸

سال ۱۳۸۱

 

سال ۱۳۸۶

 

سال ۱۳۸۹

 

سال ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۷

http://www.bookcity.org/detail/17477