تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 کد مطلب:17995
گروه: گفت‌وگو

چیزی به نام «تهرانی اصیل» وجود ندارد

استاد جامعه‌شناسی دانشگاه معتقد است که خودمرکزبینی پایتخت‌نشین‌ها، مهاجربودن و عدم تعلقات جمعی و بومی و... موجبات تقابل بین تهرانی‌ها-شمالی‌ها را فراهم آورده است.

مهر:  تنش‌ها، تقابل‌ها و مسائلی که در روند مواجهه جوامع میزبان و میهمان در سفرهای نوروزی رخ می‌دهند، نیازمند تحلیل‌های جامعه‌شناختی است. این برخوردها اگر چه گاه اموری غیرمهم و تصادفی تصور می‌شوند، اما در واقع چنین نیستند و تحلیل‌های جامعه‌شناختی از آنها نشان می‌دهد که از عوامل تاریخی و اجتماعی‌ای ناشی می‌شوند که غفلت از آنها ممکن است وضعیت کنونی را به مراتب بدتر و بحرانی‌تر کنند. برای چنین تحلیلی سراغ سعید معدنی، جامعه‌شناس و استاد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی رفتیم و با او در این رابطه گفت‌وگو کردیم. توجه مخاطبان پرونده «تقابل در شمال؛ اتوپیای لذت» را به تحلیل‌های جامعه‌شناختی این استاد دانشگاه از تقابل تهرانی‌ها-شمالی‌ها جلب می‌کنیم؛

در سالهای اخیر طی سفرهای نوروزی و تعطیلات دیگر نوعی غیریت‌سازی یا دیگری‌سازی را توسط دو جامعه مهمان و میزبان شاه