تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 کد مطلب:18040
گروه: درس‌گفتارها

مروری بر درس‌گفتارهایی درباره‌ی فردوسی

۴۶ جلسه

درس‌گفتارهایی درباره‌ی فردوسی از دی ماه ۸۶ تا اسفند ۸۷ در شهر کتاب مرکزی برگزار شد. حاصل این درس‌گفتارها بررسی آرا و اندیشه فردوسی و شاهنامه در چهل و شش جلسه بود که در آستانه‌ی روز بزرگداشت فردوسی مروری بر این درس‌گفتارها می‌‌کنیم:

 

مروری بر مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی فردوسی (درس‌گفتار اول تا چهارم)

 

مروری بر درس‌گفتارهایی درباره‌ی فردوسی (درس‌گفتار پنجم تا هفتم)

 

مروری بر درس‌گفتارهایی درباره‌ی فردوسی (درس‌گفتار هشتم تا دوازدهم)


مروری بر درس‌گفتارهایی درباره‌ی فردوسی (درس‌گفتار سیزدهم تا پانزدهم)


مروری بر درس‌گفتارهایی درباره‌ی فردوسی (درس‌گفتار شانزدهم تا نوزدهم)

 

http://www.bookcity.org/detail/18040