تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : چهارشنبه 29 خرداد 1398 کد مطلب:18246
گروه: برنامه‌های آینده

عبید زاکانی و فضیلت نقادی

سخنران: دکتر محمدجواد اعتمادی

در تاریخ هزارساله‌ی شعرِ فارسی، بسیار بوده‌اند شاعرانِ مدّاحی که دفترِ سخن را به غبارِ مدح آلوده‌اند و به سودای صله و پاداش، درّ لفظ دری را نثار فرومایگان کرده‌اند. امّا در میانِ شاعرانِ ما چهره‌های درخشانی هم به چشم می‌خورند که قدرِ هنرِ خود را می‌شناخته‌اند و نقد را بر مدح ترجیح می‌داده‌اند و به جای سخنورِ مدّاح، هنرمندِ نقّاد بوده‌اند. کسانی که نقّادی را فضیلت می‌دانسته‌اند و خلاقیتِ هنریِ خود را به مثابه ابزارِ تیز و کارای نقد به کار برده‌اند. شاعرانی همچون ناصرخسرو، سنایی، سیف فرغانی، حافظ و... که محک و ترازوی شرایط روزگارِ خود بوده‌اند و شعر را ابزارِ نقد و سنجشِ زمانه‌ی خود کرده‌اند.
امّا بدونِ شک عبید زاکانی در صدر این گروه شاعران قرار دارد. او سیمای درخشانِ هنرِ نقّاد در میراثِ شعر فارسی است، که توانسته است تلخیِ نقد را به شیرینیِ طنز بیامیزد و آثاری خلق کند که معرّفِ ذهنِ بیدار و خلاقیّتِ بسیارِ اوست.
نقّادیِ او زمینه‌های نقدِ دینی، نقدِ سیاسی، نقدِ اجتماعی و از همه مهم‌تر نقدِ اخلاقی را در بر می‌گیرد، که نشان‌دهنده‌ی وجهِ بسیار مهمی از جایگاه عبید و ارزش آثارِ اوست.

بیستمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی عبید زاکانی در روز چهارشنبه ۵ تیر ساعت ۱۶:۳۰ با حضور دکتر محمدجواد اعتمادی به «عبید زاکانی و فضیلت نقادی» اختصاص دارد که در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود. در این نشست به ارزش و فضیلتِ نقّادیِ عبیدزاکانی پرداخته می‌شود و نمونه‌هایی از آثارِ نقّادانه‌ی او بررسی می‌شود.

 

http://www.bookcity.org/detail/18246