تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : شنبه 1 تیر 1398 کد مطلب:18248
گروه: اخبار شهر کتاب

«زندگی دومت زمانی آغاز می‌شود که می‌فهمی یک زندگی بیشتر نداری» پرفروش شد

فهرست پرفروش‌های شهر‌کتاب بهشتی در هفته‌ی آخرخرداد اعلام شد:

فهرست پرفروش‌های شهر‌کتاب بهشتی در هفته‌ی  آخرخرداد  اعلام شد:

ادبیات و شعر

زندگی دومت زمانی آغاز می‌شود که می‌فهمی یک زندگی بیشتر نداری، رافائل ژیوردانو، زیور ایزدپناه، نشرکتاب‌پارسه، سال ۱۳۹۷، قیمت: ۳۲۰۰۰۰ ریال

شایو، اوسامو دازای، مرتضی صانع،‌ نشرکتاب فانوس، سال ۱۳۹۸، قیمت: ۱۹۰۰۰۰ ریال

مقصر کیست، آلکساندر هرتسن، آبتین گلکار، نشرهرمس، سال ۱۳۹۰، قیمت: ۵۸۰۰۰ ریال

خون دیگران، سیمون دوبووار، مهوش بهنام، نشرکتاب‌پرواز، سال ۱۳۸۲، قیمت: ۲۹۰۰۰ ریال

میشل اوباما شدن، میشل اوباما، علی سلامی، نشرمهراندیش، سال ۱۳۹۸، قیمت: ۷۵۰۰۰۰ ریال

ناممکن ممکن، احمد پوری، نشرآرادمان، سال ۱۳۹۶، قیمت: ۱۲۰۰۰۰ ریال

جزء از کل، استیو تولتز، پیمان خاکسار، نشرچشمه، سال ۱۳۹۷، قیمت: ۸۰۰۰۰۰ ریال

ستاره‌ها در دست، آدونیس، موسی اسوار، نشرسخن، سال ۱۳۸۸، قیمت: ۷۵۰۰۰ ریال

دال دوست داشتن، حسین وحدانی، نشرویدا، سال ۱۳۹۶، قیمت: ۱۶۰۰۰۰ ریال

فیل در تاریکی، قاسم هاشمی‌نژاد، نشرهرمس، سال ۱۳۹۷، قیمت: ۲۸۰۰۰۰ ریال

دوست بازیافته، فرد اولمن، مهدی سحابی، نشرماهی، سال ۱۳۹۷، قیمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال

تیرانداز، الکساندر پوشکین، ضیاالله فروشانی، نشراساطیر، سال ۱۳۹۲، قیمت: ۸۰۰۰۰ ریال

ایرانشهر/جلد۱، محمدحسن شهسواری، نشرشهرستان ادب، سال ۱۳۹۸، قیمت: ۳۸۰۰۰۰ ریال

کودک و نوجوان

حواستو جمع کن۱۲، فهیمه سیدناصری، نشرقاصدک، سال ۱۳۹۷، قیمت: ۳۵۰۰۰ ریال

جامعه شناسی

پیکان سرنوشت ما، مهدی خیامی، نشرنی، سال ۱۳۹۸، قیمت: ۲۸۰۰۰۰ ریال

فروپاشی، هدی صابر، نشرپارسه، سال ۱۳۹۸، قیمت: ۴۰۰۰۰۰ ریال

روانشناسی و مدیریت

تکه‌هایی از یک کل منسجم، پونه مقیمی، نشر بینش‌نو، سال ۱۳۹۷، قیمت: ۵۳۰۰۰۰ ریال

فلسفه

سه فلسفه زندگی، پیتر کریفت، بتول قزل‌بیگلو، نشرکرگدن، سال ۱۳۹۸، قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ریال

رساله‌ی کوچک در باب فضیلت‌های بزرگ، آندره کنت، مرتضی کلانتریان،‌ نشرآگه، سال ۱۳۹۷، قیمت: ۴۰۰۰۰۰ ریال

موسیقی

غمنومه ی فریدون، نشر و پخش جوان، قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ریال

 

http://www.bookcity.org/detail/18248