تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : چهارشنبه 10 مهر 1398 کد مطلب:18855
گروه: برنامه‌های آینده

چهره‌ی متناقض‌نمای شمس در مقالات

سخنران: دکتر قدرت‌الله طاهری

شمس به تعبیر کی‌یرکگور «شهسوار ایمان» است که از سپهر حسّانی و اخلاقی پای فراتر نهاده و به همین دلیل «یکّه و تنها»ست و تقلیدناپذیر و مهمتر از آن قضاوت‌ناپذیر. بخشی از علل تجلّی متناقض‌نمایانه‌ی شخصیت شمس مربوط به رفتارها و گفتارهای اوست که با موازین و معیارهای عرفی، اخلاقی و اجتماعی زمانه‌ی خود او و زمانه‌ی ما سازگاری ندارد. این گفتارها و رفتارها به صورت پراکنده در مقالات منعکس شده است. او در مقالات از خود اطلاعات قطره‌چکانی ارائه می‌کند. مجموع این اطلاعات، شخصیتی کامل و منسجم از وی بر نمی‌سازد و فاصله‌ها و شکاف‌های موجود در زندگی و شیوه زیست وی، موجبات ابهام و متناقض‌نمایی شخصیت او را فراهم می‌آورد. از آنجا که وی عادت به نوشتن نداشته است، گفتارهای وی محصول موقعیت‌هایی هستند که به فراخور در گرفتن بحثی یا در اثر رخدادی بر زبان رانده شده‌اند، موقعیت‌مندی گفته‌های شمس از یک سو و بیان نشدن زمینه و بستر ایجاد سخنان از سوی دیگر، نظم پریشانی بر آنها تحمیل کرده و وجود هرگونه تناسبی را در دستگاه فکری وی از بین برده است.

سومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی شمس تبریزی در روز چهارشنبه هفدهم مهر ساعت ۱۶:۳۰ به بررسی «چهره‌ی متناقض‌نمای شمس در مقالات» اختصاص دارد که با سخنرانی دکتر قدرت‌الله طاهری، عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی، در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهیدبهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود و ورود برای همگان آزاد است.

 

 

 

http://www.bookcity.org/detail/18855