تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : شنبه 25 بهمن 1399 کد مطلب:24193
گروه: برنامه‌های آینده

ابن سینا و حکمت مشرقیه

سخنران: دکتر قاسم پورحسن

تلقی مشائی بودن فارابی وابن سینا ریشه درعدم فهم والتفات به اندیشه‌های بنیادین فیلسوفان اسلامی دارد. ابن سینا هم خود را آغازگر حکمت مشرقی می‌داند و در آثار مهم خود مانند الانصاف و المباحثات به تفاوت این حکمت با سنت یونانی اشاره کرده و از برتری فلسفه مشرقیان می‌گوید.ابن سینا همچون فارابی گسست بنیادین از یونان داشته و درصدد طرحی بدیع در حکمت است. او پایه‌ها، عناصر و مولفه‌های اساسی آن را فراهم ساخته و در منطق‌المشرقیین تصریح دارد که از جوانی و ابتدای التفات به حکمت، در جست‌وجوی فلسفه‌ی مشرقی بوده است.

سومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی سینا در روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ساعت ۱۱ صبح با سخنرانی دکتر قاسم پورحسن به «ابن سینا و حکمت مشرقیه» اختصاص دارد که به صورت مجازی پخش خواهد شد.  علاقه‌مندان می‌توانند این درس گفتار را از اینستاگرام مرکز فرهنگی شهرکتاب به نشانی ketabofarhang  و تلگرام این مرکز به نشانی bookcitycc پیگیری کنند.

http://www.bookcity.org/detail/24193