تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : شنبه 28 اسفند 1400 کد مطلب:29542
گروه: اخبار شهر کتاب

بلبل اندر بوستان دستان زدن آغاز کرد

بهارتان سرسبز...

روز نوروزست و بوی گل همی‌آرد نسیم

عندلیب آمد که با گل صحبتی دارد قدیم

شد زروی گل منور چون رخ جانان جهان

شد زبوی او معطر چون دم مجمر نسیم

 

 

مرکز فرهنگی شهر کتاب، نوروزی بشکوه، بهاری سرسبز، سالی پربار و جانی برقرار برای همراهان دیرینش آرزومند است.

 

 

 

http://www.bookcity.org/detail/29542