معصومی دایره‌المعارفی گویا و پویاست

نکوداشت دکتر معصومی‌همدانی برگزار شد.

حضور کهن نمونه‌ی آنیمایی در شعر حافظ

بیست و سومین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی حافظ به «تجلی اسطوره در شعر حافظ» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر مریم حسینی چهارشنبه ۴ تیر در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب

بیست و دومین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی حافظ به «حافظ و پرسش‌های فلسفی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر ضیاء موحد چهارشنبه ۲۱ خرداد در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

حافظ، یکی از ایرانی‌ترین شعرا

بیست و یکمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی حافظ به بررسی «دلبستگی‌های حافظ به فرهنگ ایرانی» اختصاص داشت که با حضور دکتر منصور رستگار فسایی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

تیر عشق ندانم بر دل حافظ که زد

بیستمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی حافظ به بررسی «عشق از منظر حافظ» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر قاسم کاکایی ـ استاد دانشگاه شیراز ـ چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

حافظیه با ۸۰ هزارتومان ساخته شد

«حافظ و حافظیه» موضوع نوزدهمین مجموعه درس گفتارهایی درباره حافظ بود که با سخنرانی کوروش کمالی‌سروستانی، ۲۴ اردیبهشت در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

غزل حافظ در لفظ آسان و در معنا دشوار

هجدهمین درس‌گفتارهایی درباره‌ی حافظ به شرح و تحلیل غزل «بالا بلند عشوه‌گر نقش‌باز من/ کوتاه کرد قصه‌ی زهد دراز من» اختصاص داشت که چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت با سخنرانی دکتر ابراهیم قیصری در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

حافظ انسان است نه قدیس

هجدهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی حافظ که چهارشنبه سوم اردیبهشت در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد به شرح و تحلیل غزل «سحرگه رهروی در سرزمینی» اختصاص داشت که دکتر ابراهیم قیصری این غزل را تشریح کرد.

ایران را با دیوان حافظ کشف کنیم

هفدهمین درس‌گفتارهایی درباره‌ی حافظ به نمایش و تحلیل اپرای حافظ اختصاص داشت که با حضور بهروز غریب‌پور چهارشنبه ۲۰ فروردین در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد.

حذف گناه شیرازه جهان را به هم می‌ریزد!

شانزدهمین درس‌گفتارهایی درباره‌ی حافظ به «اضطراب گناه در ذهن و زبان حافظ» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر قدرت‌الله طاهری چهارشنبه ۲۱ اسفند در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد.

شعر حافظ و احترام به حقوق شهروندی

پانزدهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی حافظ به «نگاه حافظ به حقوق شهروندی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر محمدحسین ساکت چهارشنبه چهاردهم اسفندماه در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

شعر حافظ فقط شراب‌ستایی نیست!

چهاردهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی حافظ به بررسی «تاثیرپذیری حافظ از قرآن» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر مهدی محبتی چهارشنبه ۷ اسفندماه در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

از مسجد به میخانه؛ تاثیرپذیری حافظ از قرآن

چهاردهمین مجموعه درس گفتارهایی درباره‌ی حافظ به بررسی «تاثیرپذیری حافظ از قرآن» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر مهدی محبتی چهارشنبه ۳۰ بهمن در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

بسامد بالای واژه‌ی نظربازی در دیوان حافظ

دوازدهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی حافظ به «نگره‌ی نظربازی از منظر حافظ و سعدی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر فرح نیازکار چهارشنبه ۹ بهمن در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار ‌شد.

حافظ، عصاره‌ی فکر، فرهنگ و زبان ایرانی

یازدهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی حافظ به «سبک‌شناسی شعر حافظ» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر عبدالرضا مدرس‌زاده چهارشنبه دوم بهمن در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد.

کاربرد «آن» در شعر حافظ

دهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی حافظ به بررسی مفهوم «آن» در شعر حافظ اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر نسرین فقیه‌ملک‌مرزبان، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا چهارشنبه ۲۵ دی‌ماه در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

نکته‌های ناب و نغز در غزل‌های خواجه شیراز

نهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی حافظ به «حافظ، آشیانه و شب دزد» اختصاص داشت که چهارشنبه ۱۸ دی با سخنرانی دکتر میرجلال‌الدین کزازی در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار ‌شد.

عشق را از دم مسیحا باید شناخت

هشتمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی حافظ به بررسی «نفس مسیحایی در شعر حافظ» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا چهارشنبه چهارم دی، در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد.

نقش‌پذیری غزل‌های حافظ

هفتمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی حافظ به بررسی «حافظ: زبان و ترجمان جهان نهان» اختصاص داشت که چهارشنبه ۲۷ آذر با سخنرانی دکتر میرجلال‌الدین کزازی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد.

آخرین مطالب

مرکز فرهنگی شهر کتاب

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمدقصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم، پلاک ۸

تلفن: ۸۸۷۲۳۳۱۶ - ۸۸۷۱۷۴۵۸
دورنگار: ۸۸۷۱۹۲۳۲

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی شهرکتاب

Designed & Developed by DORHOST