کامران رسول زاده شاعر و ترانه سرای جوان در «شهر کتاب مشهد»

جشن امضای آخرین اثر کامران رسول‌زاده در «شهرکتاب مشهد»

اعتماد به کتابخانه‌های عمومی را برگردانید

امرایی: دولت و شهرداری از کتاب‌فروشی‌ها حمایت کنند

فردوسی و بیهقی خالق شاهکارهایی جاودان

بیستمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «مشابهت‌ها و تفاوت‌های فردوسی و بیهقی در ترسیم تاریخ ایران و هویت ایرانی» اختصاص داشت که با حضور دکتر ابوالقاسم اسماعیل‌پور و دکتر حمید عبداللهیان بیهقی چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد.

فردوسی و بیهقی دو ضلع زبان فارسی

نوزدهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «بیهقی و فردوسی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر محمدجعفر یاحقی، چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد.

بیهقی جمله‌سازی را دگرگون می‌کند

هجدهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «پویایی نثر بیهقی» با عنوان «بارانکی خرد خرد می‌بارید» اختصاص داشت که چهارشنبه یازدهم اردیبهشت با سخنرانی محمود حسینی‌زاد (نویسنده و مترجم) در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

بیهقی مورخی وفادار و روایتگری هنرمند

هفدهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی و تحلیل «نمایش و تصویر در تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر زهرا حیاتی، چهارم اردیبهشت در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

جوان‌هایی که با خواندن شاملو، بیهقی می‌خوانند!

شانزدهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به «بیهقی، گزارشگر مورخ» اختصاص داشت که چهارشنبه ۲۱ فروردین با سخنرانی محمدعلی سپانلو در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد .

زنان در تاریخ بیهقی چه جایگاهی دارند؟

پانزدهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی تاریخ بیهقی به بررسی «زن در تاریخ بیهقی و سفرنامه‌ی ابن‌بطوطه» اختصاص داشت که چهارشنبه نهم اسفند با سخنرانی دکتر سهیلا صلاحی‌مقدم در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار ‌شد.

تاریخ بیهقی برای داستان‌نویسی بسیار آموزنده است

چهاردهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «هنر نویسندگی بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی محمود دولت‌آبادی چهارشنبه دوم اسفند در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد.

فرو گرفتن آلتوتناش خوارزمشاه در «تاریخ بیهقی»

سیزدهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به «واکاوی دو روایت از تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر محمد دهقانی در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار ‌شد.

گزارش تصویری درس گفتارهایی درباره‌ی بیهقی«واکاوی دو روایت از تاریخ بیهقی»

درس گفتارهایی درباره‌ی بیهقی«واکاوی دو روایت از تاریخ بیهقی» ۲۵بهمن با حضور محمد دهقانی در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد.

واقعه بوبکر حصیری به روایت بیهقی

سیزدهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به «واکاوی دو روایت از تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر محمد دهقانی در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار ‌شد.

بیهقی ساختاری جدید به تاریخ داد

دوازدهمین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «ظرفیت‌های ادبی در تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر سیما وزیرنیا چهارشنبه ۱۱ بهمن‌ماه در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد.

بیهقی خواستِ هنر را بر خواستِ قدرت چیره می‌کند

دوازدهمین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «ظرفیت‌های ادبی در تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی سیما وزیرنیا چهارشنبه ۴ بهمن‌ماه در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد.

خیال‌پردازی‌های بیهقی در تاریخ بیهقی!

یازدهمین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «صور خیال در تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر حمید عبداللهیان چهارشنبه ۲۷ دی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد.

بیهقی ابوالمورخین و صاحب مکتب است

دهمین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «بصیرت در تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر رضا شعبانی چهارشنبه ۲۰ دی در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار ‌شد.

دکتر اسلامی‌ندوشن و دکتر بیانی تاریخ بیهقی را بررسی کردند

بیهق به زبان پارسی دوران باستان بیهین بوده و از گذشته‌های دور‌تر آن را بیهه یا بهیگ می‌خواندند که بیهقی معرب آن‌ است؛ و به معنی «ارزنده‌تر و بهتر».

«تاریخ بیهقی»، دریایی از آگاهی‌های تاریخی

هشتمین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «منش و کنش سلطان مسعود غزنوی در تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر سید جعفر حمیدی چهارشنبه ششم دی در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار ‌شد.

زیر ساخت کتاب بیهقی تاریخ است

هفتمین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «ساختار روایت در تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر مهیار علوی‌مقدم چهارشنبه ۲۹ آذر در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار ‌شد.

شگردهای بیهقی در به کار بردن موسیقی کلام

ششمین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی موسیقی کلام در تاریخ بیهقی اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر حمید عبداللهیان چهارشنبه ۲۲ آذر در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار ‌شد.

آخرین مطالب

مرکز فرهنگی شهر کتاب

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمدقصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم، پلاک ۸

تلفن: ۸۸۷۲۳۳۱۶ - ۸۸۷۱۷۴۵۸
دورنگار: ۸۸۷۱۹۲۳۲

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی شهرکتاب

Designed & Developed by DORHOST