گفت‌وگو با پنج نامزد جایزه‌ی نجفی

پنج مترجم راه‌یافته به مرحله‌ی پایانی جایزه‌ی ابوالحسن نجفی

کاربرد ششصد واژه‌ی فارسی در آلبانی

گزارش نشست درهای باز، سفر بین فرهنگی ایران و آلبانی

تاریخ بیهقی برای داستان‌نویسی بسیار آموزنده است

چهاردهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «هنر نویسندگی بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی محمود دولت‌آبادی چهارشنبه دوم اسفند در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد.

فرو گرفتن آلتوتناش خوارزمشاه در «تاریخ بیهقی»

سیزدهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به «واکاوی دو روایت از تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر محمد دهقانی در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار ‌شد.

گزارش تصویری درس گفتارهایی درباره‌ی بیهقی«واکاوی دو روایت از تاریخ بیهقی»

درس گفتارهایی درباره‌ی بیهقی«واکاوی دو روایت از تاریخ بیهقی» ۲۵بهمن با حضور محمد دهقانی در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد.

واقعه بوبکر حصیری به روایت بیهقی

سیزدهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به «واکاوی دو روایت از تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر محمد دهقانی در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار ‌شد.

بیهقی ساختاری جدید به تاریخ داد

دوازدهمین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «ظرفیت‌های ادبی در تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر سیما وزیرنیا چهارشنبه ۱۱ بهمن‌ماه در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد.

بیهقی خواستِ هنر را بر خواستِ قدرت چیره می‌کند

دوازدهمین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «ظرفیت‌های ادبی در تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی سیما وزیرنیا چهارشنبه ۴ بهمن‌ماه در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد.

خیال‌پردازی‌های بیهقی در تاریخ بیهقی!

یازدهمین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «صور خیال در تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر حمید عبداللهیان چهارشنبه ۲۷ دی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد.

بیهقی ابوالمورخین و صاحب مکتب است

دهمین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «بصیرت در تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر رضا شعبانی چهارشنبه ۲۰ دی در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار ‌شد.

دکتر اسلامی‌ندوشن و دکتر بیانی تاریخ بیهقی را بررسی کردند

بیهق به زبان پارسی دوران باستان بیهین بوده و از گذشته‌های دور‌تر آن را بیهه یا بهیگ می‌خواندند که بیهقی معرب آن‌ است؛ و به معنی «ارزنده‌تر و بهتر».

«تاریخ بیهقی»، دریایی از آگاهی‌های تاریخی

هشتمین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «منش و کنش سلطان مسعود غزنوی در تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر سید جعفر حمیدی چهارشنبه ششم دی در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار ‌شد.

زیر ساخت کتاب بیهقی تاریخ است

هفتمین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «ساختار روایت در تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر مهیار علوی‌مقدم چهارشنبه ۲۹ آذر در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار ‌شد.

شگردهای بیهقی در به کار بردن موسیقی کلام

ششمین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی موسیقی کلام در تاریخ بیهقی اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر حمید عبداللهیان چهارشنبه ۲۲ آذر در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار ‌شد.

جمله‌های کم‌یاب تاریخ بیهقی

پنجمین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی چند نکته در باب نثر بیهقی اختصاص داشت که با سخنرانی استاد منوچهر دانش‌پژوه چهارشنبه ۱۵ آذرماه در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار ‌شد.

بیهقی مورخی روایتگر

چهارمین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «نقش قصه در تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر قدمعلی سرامی چهارشنبه یکم آذرماه در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد.

تاریخ بیهقی گنج‌نامه و رنج‌نامه‌ی بشریت است

چهارمین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «نقش قصه در تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر قدمعلی سرامی چهارشنبه ۲۴ آبان در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد.

پیوند دو ناساز آشتی ناپذیر در تاریخ بیهقی

سومین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی با عنوان «بیهقی، تاریخ‌نگار یا داستان‌نویس» با سخنرانی دکتر میرجلال‌الدین کزازی در روز چهارشنبه ۱۷ آبان در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار ‌شد.

روزگار محمود غزنوی چهار فصل گمشده‌ی «تاریخ بیهقی» است

دومین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «روزگار بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی مهدی سیدی (پژوهشگر و مصحح تاریخ بیهقی) چهارشنبه ۱۰ آبان‌ماه در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد.

بیهقی تاریخش را از سر درد نوشته، نه بی‌دردی

دومین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «روزگار بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی مهدی سیدی (پژوهشگر و مصحح تاریخ بیهقی) چهارشنبه ۳ آبان‌ماه در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد.

آخرین مطالب

مرکز فرهنگی شهر کتاب

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمدقصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم، پلاک ۸

تلفن: ۸۸۷۲۳۳۱۶ - ۸۸۷۱۷۴۵۸
دورنگار: ۸۸۷۱۹۲۳۲

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی شهرکتاب

Designed & Developed by DORHOST