بیهقی مورخی وفادار و روایتگری هنرمند

هفدهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی و تحلیل «نمایش و تصویر در تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر زهرا حیاتی، چهارم اردیبهشت در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

جوان‌هایی که با خواندن شاملو، بیهقی می‌خوانند!

شانزدهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به «بیهقی، گزارشگر مورخ» اختصاص داشت که چهارشنبه ۲۱ فروردین با سخنرانی محمدعلی سپانلو در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد .

زنان در تاریخ بیهقی چه جایگاهی دارند؟

پانزدهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی تاریخ بیهقی به بررسی «زن در تاریخ بیهقی و سفرنامه‌ی ابن‌بطوطه» اختصاص داشت که چهارشنبه نهم اسفند با سخنرانی دکتر سهیلا صلاحی‌مقدم در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار ‌شد.

تاریخ بیهقی برای داستان‌نویسی بسیار آموزنده است

چهاردهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «هنر نویسندگی بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی محمود دولت‌آبادی چهارشنبه دوم اسفند در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد.

فرو گرفتن آلتوتناش خوارزمشاه در «تاریخ بیهقی»

سیزدهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به «واکاوی دو روایت از تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر محمد دهقانی در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار ‌شد.

گزارش تصویری درس گفتارهایی درباره‌ی بیهقی«واکاوی دو روایت از تاریخ بیهقی»

درس گفتارهایی درباره‌ی بیهقی«واکاوی دو روایت از تاریخ بیهقی» ۲۵بهمن با حضور محمد دهقانی در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد.

واقعه بوبکر حصیری به روایت بیهقی

سیزدهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به «واکاوی دو روایت از تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر محمد دهقانی در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار ‌شد.

بیهقی ساختاری جدید به تاریخ داد

دوازدهمین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «ظرفیت‌های ادبی در تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر سیما وزیرنیا چهارشنبه ۱۱ بهمن‌ماه در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد.

بیهقی خواستِ هنر را بر خواستِ قدرت چیره می‌کند

دوازدهمین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «ظرفیت‌های ادبی در تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی سیما وزیرنیا چهارشنبه ۴ بهمن‌ماه در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد.

خیال‌پردازی‌های بیهقی در تاریخ بیهقی!

یازدهمین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «صور خیال در تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر حمید عبداللهیان چهارشنبه ۲۷ دی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد.

بیهقی ابوالمورخین و صاحب مکتب است

دهمین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «بصیرت در تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر رضا شعبانی چهارشنبه ۲۰ دی در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار ‌شد.

دکتر اسلامی‌ندوشن و دکتر بیانی تاریخ بیهقی را بررسی کردند

بیهق به زبان پارسی دوران باستان بیهین بوده و از گذشته‌های دور‌تر آن را بیهه یا بهیگ می‌خواندند که بیهقی معرب آن‌ است؛ و به معنی «ارزنده‌تر و بهتر».

«تاریخ بیهقی»، دریایی از آگاهی‌های تاریخی

هشتمین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «منش و کنش سلطان مسعود غزنوی در تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر سید جعفر حمیدی چهارشنبه ششم دی در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار ‌شد.

زیر ساخت کتاب بیهقی تاریخ است

هفتمین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «ساختار روایت در تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر مهیار علوی‌مقدم چهارشنبه ۲۹ آذر در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار ‌شد.

شگردهای بیهقی در به کار بردن موسیقی کلام

ششمین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی موسیقی کلام در تاریخ بیهقی اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر حمید عبداللهیان چهارشنبه ۲۲ آذر در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار ‌شد.

جمله‌های کم‌یاب تاریخ بیهقی

پنجمین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی چند نکته در باب نثر بیهقی اختصاص داشت که با سخنرانی استاد منوچهر دانش‌پژوه چهارشنبه ۱۵ آذرماه در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار ‌شد.

بیهقی مورخی روایتگر

چهارمین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «نقش قصه در تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر قدمعلی سرامی چهارشنبه یکم آذرماه در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد.

تاریخ بیهقی گنج‌نامه و رنج‌نامه‌ی بشریت است

چهارمین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «نقش قصه در تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر قدمعلی سرامی چهارشنبه ۲۴ آبان در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد.

آخرین مطالب

مرکز فرهنگی شهر کتاب

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمدقصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم، پلاک ۸

تلفن: ۸۸۷۲۳۳۱۶ - ۸۸۷۱۷۴۵۸
دورنگار: ۸۸۷۱۹۲۳۲

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی شهرکتاب

Designed & Developed by DORHOST