همایش سعدی و ویکتور هوگو در پاریس برگزار شد

همایش سعدی و ویکتور هوگو در پاریس برگزار شد

فراخوان هفتمین دوره‌ی جایزه‌ی دکتر مجتبایی

مهلت ارسال پایان‌نامه: ۱۵ شهریور

بیهقی در داستان «حسنک» شاعر است، نه مورخ

بیست‌وچهارمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی مبانی دراماتیک داستان حسنک وزیر اختصاص داشت. این درس‌گفتار با سخنرانی دکتر حسن بلخاری، چهارشنبه ۲۹ خرداد در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد.

مهجور ماندن تاریخ بیهقی برای ایرانیان

بیست‌وسومین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی ویژگی‌های شاهکارساز تاریخ بیهقی اختصاص داشت و این‌که «چگونه متنی تاریخی تبدیل به شاهکاری ادبی می‌شود؟» این درس‌گفتار با سخنرانی دکتر مریم حسینی، استاد ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا، چهارشنبه ۲۲ خرداد در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد.

کلیدر مرهون تلفیق زبان بیهقی و روستاهای خراسان

بیست‌ودومین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به «بیهقی، نویسنده‌ی هنجارشکن» اختصاص داشت که با حضور دکتر صابر امامی چهارشنبه هشتم خرداد در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

گشتاگشت داستان و تاریخ در «تاریخ بیهقی»

بیست‌ویکمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی چهارشنبه یکم خرداد به بررسی «بیهقی و داستان‌نویسی امروز» اختصاص داشت که با حضور بلقیس سلیمانی و علیرضا کمری در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

فردوسی و بیهقی خالق شاهکارهایی جاودان

بیستمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «مشابهت‌ها و تفاوت‌های فردوسی و بیهقی در ترسیم تاریخ ایران و هویت ایرانی» اختصاص داشت که با حضور دکتر ابوالقاسم اسماعیل‌پور و دکتر حمید عبداللهیان بیهقی چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد.

فردوسی و بیهقی دو ضلع زبان فارسی

نوزدهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «بیهقی و فردوسی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر محمدجعفر یاحقی، چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد.

بیهقی جمله‌سازی را دگرگون می‌کند

هجدهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «پویایی نثر بیهقی» با عنوان «بارانکی خرد خرد می‌بارید» اختصاص داشت که چهارشنبه یازدهم اردیبهشت با سخنرانی محمود حسینی‌زاد (نویسنده و مترجم) در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

بیهقی مورخی وفادار و روایتگری هنرمند

هفدهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی و تحلیل «نمایش و تصویر در تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر زهرا حیاتی، چهارم اردیبهشت در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

جوان‌هایی که با خواندن شاملو، بیهقی می‌خوانند!

شانزدهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به «بیهقی، گزارشگر مورخ» اختصاص داشت که چهارشنبه ۲۱ فروردین با سخنرانی محمدعلی سپانلو در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد .

زنان در تاریخ بیهقی چه جایگاهی دارند؟

پانزدهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی تاریخ بیهقی به بررسی «زن در تاریخ بیهقی و سفرنامه‌ی ابن‌بطوطه» اختصاص داشت که چهارشنبه نهم اسفند با سخنرانی دکتر سهیلا صلاحی‌مقدم در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار ‌شد.

تاریخ بیهقی برای داستان‌نویسی بسیار آموزنده است

چهاردهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «هنر نویسندگی بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی محمود دولت‌آبادی چهارشنبه دوم اسفند در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد.

فرو گرفتن آلتوتناش خوارزمشاه در «تاریخ بیهقی»

سیزدهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به «واکاوی دو روایت از تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر محمد دهقانی در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار ‌شد.

گزارش تصویری درس گفتارهایی درباره‌ی بیهقی«واکاوی دو روایت از تاریخ بیهقی»

درس گفتارهایی درباره‌ی بیهقی«واکاوی دو روایت از تاریخ بیهقی» ۲۵بهمن با حضور محمد دهقانی در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد.

واقعه بوبکر حصیری به روایت بیهقی

سیزدهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به «واکاوی دو روایت از تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر محمد دهقانی در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار ‌شد.

بیهقی ساختاری جدید به تاریخ داد

دوازدهمین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «ظرفیت‌های ادبی در تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر سیما وزیرنیا چهارشنبه ۱۱ بهمن‌ماه در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد.

بیهقی خواستِ هنر را بر خواستِ قدرت چیره می‌کند

دوازدهمین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «ظرفیت‌های ادبی در تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی سیما وزیرنیا چهارشنبه ۴ بهمن‌ماه در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد.

خیال‌پردازی‌های بیهقی در تاریخ بیهقی!

یازدهمین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «صور خیال در تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر حمید عبداللهیان چهارشنبه ۲۷ دی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد.

بیهقی ابوالمورخین و صاحب مکتب است

دهمین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی «بصیرت در تاریخ بیهقی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر رضا شعبانی چهارشنبه ۲۰ دی در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار ‌شد.

آخرین مطالب

مرکز فرهنگی شهر کتاب

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمدقصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم، پلاک ۸

تلفن: ۸۸۷۲۳۳۱۶ - ۸۸۷۱۷۴۵۸
دورنگار: ۸۸۷۱۹۲۳۲

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی شهرکتاب

Designed & Developed by DORHOST