چرا به ناصرخسرو تهمت می‌زنند که شاعری عبوس است؟!

هشتمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی ناصر خسرو به «جهان متن و متن جهان» اختصاص داشت با سخنرانی دکتر مهدی محبتی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد. وی در این نشست به ابعاد و زوایای مختلف دیدگاه‌های ادبی ناصر خسرو پرداخت.

ناصرخسرو در کلامش می‌گوید: سعی نکنید که شریعت را دور بزنید!

هفتمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی ناصرخسرو به «مفهوم‌شناسی، تنزیل و تاویل در آثار ناصرخسرو» اختصاص دشت که با سخنرانی دکتر حسن بلخاری در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

ناصرخسرو جهانگردی شاعر یا فیلسوف و متکلم؟

هفتمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی ناصرخسرو به «مفهوم‌شناسی، تنزیل و تاویل در آثار ناصرخسرو» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر حسن بلخاری در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد.

کلید فلسفه‌ی ناصرخسرو در دست ماست

ششمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی ناصرخسرو به بررسی «افکار نوافلاطونی ناصرخسرو» اختصاص داشت که با سخنرانی سیدمحمد عمادی‌حائری (مصحح کتاب زادالمسافر ناصرخسرو) در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

ناصرخسرو به پرسش‌های فلسفی چگونه پاسخ می‌دهد؟

ششمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی ناصرخسرو به بررسی و تحلیل «محیط فکری و زمینه‌های اندیشگی ناصرخسرو» اختصاص داشت که با سخنرانی سیدمحمد عمادی‌حائری (مصحح کتاب زادالمسافر ناصرخسرو) در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

زن در شعر و اندیشه‌ی ناصرخسرو

پنجمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی ناصرخسرو به بررسی «زن در شعر و اندیشه ناصرخسرو» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر اکرم جودی‌نعمتی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد.

ناصرخسرو از جنس شعرفروشان درباری نیست

چهارمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی ناصرخسرو به بررسی «ساختار قصاید ناصرخسرو» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر عبدالرضا مدرس‌زاده در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

سفری شگفت‌انگیز با ناصرخسرو به بیت‌المقدس

سومین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی ناصرخسرو به «سفر ناگذشتنی: سیری در سفرنامه‌‌ی ناصرخسرو» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر محمدجعفر یاحقی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد.

آیا سفرنامه ناصرخسرو ساختگی است!

سومین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی ناصرخسرو به «سفر ناگذشتنی: سیری در سفرنامه‌‌ی ناصرخسرو» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر محمدجعفر یاحقی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد.

تلقی ناصرخسرو از علم کلام چه بوده است؟

دومین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی ناصرخسرو به «زندگی و اندیشه‌های کلامی و فلسفی ناصرخسرو» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر مهدی محقق، مصحح و شارح اشعار ناصر خسرو در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

خوابی که ناصرخسرو دید و سفرهایش آغاز شد

دومین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی ناصرخسرو به «زندگی و اندیشه‌های کلامی و فلسفی ناصرخسرو» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر مهدی محقق، مصحح و شارح اشعار ناصرخسرو در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

بسامد بالای دو واژه «خرد» و «خر» در دیوان ناصرخسرو

نخستین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی ناصرخسرو به بررسی جایگاه ناصرخسرو در تاریخ و فرهنگ اسلامی اختصاص داشت که با حضور استادان دکتر محمدعلی اسلامی‌ندوشن، دکتر غلامحسین ابراهیمی‌دینانی و دکتر مهدی محبتی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد.

آیا می‌توان شعر عربی حافظ را با شعر فارسی او مقایسه کرد؟

سی‌وهفتمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی حافظ با سخنرانی استاد موسی اسوار به بررسی «هنر حافظ در غزل عربی» اختصاص داشت که چهارشنبه ۲۶ آذر در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد.

حافظ منتقد تند تصوف است

سی‌وششمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی حافظ به «حافظ: سلوک شعر یا شعر سلوک» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر سعید حمیدیان چهارشنبه ۱۹ آذر در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد.

درباره حافظ بیش از دیگران شتابزدگی کرده‌ایم

سی‌وششمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی حافظ به «حافظ: مطلق یا نسبی» اختصاص داشت و دکتر سعید حمیدیان با کتاب «شرح شوق» که شرح و تحلیل اشعار حافظ است غزل‌های حافظ را با دیدی نو نگریسته و نکته‌های آموزنده‌ای برای حافظ‌دوستان به ارمغان آورده است.

مهارت خیره‌کننده‌ی حافظ در فشرده کردن فضاها

سی‌وپنجمن مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی حافظ به «حافظ و آفرینشگری در اشارات داستانی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر حمیدرضا توکلی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد.

استفاده‌ی پنهانی و هنرمندانه حافظ از آیات قرآن

سی‌وچهارمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی حافظ به «داستان در داستان: شیوه‌ی هنری ویژه‌ی حافظ در تلمیحات قرآنی» اختصاص داشت که چهارشنبه ۲۸ آبان با سخنرانی دکتر بهادر باقری در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد.

تمهید هنرمندانه حافظ برای پیوستن به خواجه‌ی جهان

سی‌وسومین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی حافظ به «از خدای جهان تا خواجه‌ی جهان» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر محمود عابدی، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد.

آخرین مطالب

مرکز فرهنگی شهر کتاب

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمدقصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم، پلاک ۸

تلفن: ۸۸۷۲۳۳۱۶ - ۸۸۷۱۷۴۵۸
دورنگار: ۸۸۷۱۹۲۳۲

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی شهرکتاب

Designed & Developed by DORHOST