آخرین مطالب مربوط به فرزاد نعمتی

در مذمت خشونت

نگاهی به کتاب «گفت‌وگوهایی درباره خشونت»

لقمه‌های فلسفی

نگاهی به کتاب «بفرمایید فلسفه!»

در دفاع از پرسشگری سقراطی

معرفی کتاب «آشنایی با هنر پرسشگری»

در نقد خودخواهی و خودفریبی

نگاهی به کتاب «آشنایی با مبانی استدلال اخلاقی»

عثمانی‌پژوهی

معرفی کتاب «دولت و جامعه در دوره عثمانی»

نویسنده‌ای که فیلسوف بود

نگاهی به کتاب «فلسفه داستایفسکی»

تفکر نقاد؛ موانع و راهکارها

نگاهی به کتاب «جامعه، فرهنگ و تفکر نقاد»

در نقد ناسیونالیسم عرب‌ستیز

معرفی کتاب «پیدایش ناسیونالیسم ایرانی»

کودتا در ایران، واپس‌روی در تاریخ

نگاهی به کتاب «کودتاهای ایران»

در دفاع از متااقتصاد

معرفی کتاب «اقتصاد خیر و شر»

آدورنو و پرسش پرستش پراکسیس

نگاهی به کتاب «مسائل فلسفه اخلاق»

در دفاع از پدرسالاری سیاسی

نگاهی به کتاب «پدرسالار یا قدرت طبیعی شاهان»

هال و پروبلماتیک هویت

نگاهی به کتاب «پروبلماتیک هویت در مطالعات فرهنگی»

بیانیه‌ی اسپینوزا در دفاع از آزادی اندیشه

نگاهی به کتاب رساله الهی ـ سیاسی

مواجهه‌ی ایرانیان با لئو اشتراوس

به مناسبت ترجمه کتاب «مقدمه‌­ای سیاسی بر فلسفه»

تفسیر روبنایی مارکسیسم

نگاهی به کتاب «برگزیده نوشته‌های فرهنگی آنتونیو گرامشی»

خیر مقدم به آلتوسر

نگاهی به کتاب علم و ایدئولوژی

خوانش خلاف‌آمد عادت فلسفه تاریخ

نگاهی به کتاب «معنا در تاریخ»

تاریخ تنش خرد

نگاهی به کتاب «تاریخ و تبیین مفهوم خرد»

مارکسیسم فرهنگی بریتانیایی

نگاهی به کتاب تکوین طبقه کارگر در انگلستان
مرکز فرهنگی شهر کتاب

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمدقصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم، پلاک ۸

تلفن: ۸۸۷۲۳۳۱۶ - ۸۸۷۱۷۴۵۸
دورنگار: ۸۸۷۱۹۲۳۲

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی شهرکتاب

Designed & Developed by DORHOST