آخرین مطالب مربوط به فرزاد نعمتی

در نقد ناسیونالیسم عرب‌ستیز

معرفی کتاب «پیدایش ناسیونالیسم ایرانی»

کودتا در ایران، واپس‌روی در تاریخ

نگاهی به کتاب «کودتاهای ایران»

در دفاع از متااقتصاد

معرفی کتاب «اقتصاد خیر و شر»

آدورنو و پرسش پرستش پراکسیس

نگاهی به کتاب «مسائل فلسفه اخلاق»

در دفاع از پدرسالاری سیاسی

نگاهی به کتاب «پدرسالار یا قدرت طبیعی شاهان»

هال و پروبلماتیک هویت

نگاهی به کتاب «پروبلماتیک هویت در مطالعات فرهنگی»

بیانیه‌ی اسپینوزا در دفاع از آزادی اندیشه

نگاهی به کتاب رساله الهی ـ سیاسی

مواجهه‌ی ایرانیان با لئو اشتراوس

به مناسبت ترجمه کتاب «مقدمه‌­ای سیاسی بر فلسفه»

تفسیر روبنایی مارکسیسم

نگاهی به کتاب «برگزیده نوشته‌های فرهنگی آنتونیو گرامشی»

خیر مقدم به آلتوسر

نگاهی به کتاب علم و ایدئولوژی

خوانش خلاف‌آمد عادت فلسفه تاریخ

نگاهی به کتاب «معنا در تاریخ»

تاریخ تنش خرد

نگاهی به کتاب «تاریخ و تبیین مفهوم خرد»

مارکسیسم فرهنگی بریتانیایی

نگاهی به کتاب تکوین طبقه کارگر در انگلستان

هایدگر در ایران

نگاهی به کتاب «پدیدارشناسی نخستین مراحل خودآگاهی فلسفی ما»

آیا جام جهانی نمایش سرمایه‌داری برای چپاول فقراست؟

نگاهی به کتاب «رقص برزیل با شیطان»

موسم دروکردن طوفان

نگاهی به کتاب «در دام داعش»

پیامبری برای زمانه ما

نگاهی به کتاب «محمد (ص): پیامبری برای زمانه ما»

چه زود رفت و چه دیر گفتیم*

نگاهی به کتاب «واروژان»

در مذمّت «ما»

نگاهی به کتاب بالکان اکسپرس

امکان‌سنجی و محدودیت‌بینی هم‌زمان

نگاهی به کتاب «دموکراسی در امریکا»
مرکز فرهنگی شهر کتاب

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمدقصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم، پلاک ۸

تلفن: ۸۸۷۲۳۳۱۶ - ۸۸۷۱۷۴۵۸
دورنگار: ۸۸۷۱۹۲۳۲

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی شهرکتاب

Designed & Developed by DORHOST