آخرین مطالب مربوط به سیدمسعود حسینی

فلسفه‌ی ژاوریِ فیشته

گزارش نشست کتاب «بنیاد حق طبیعی: براساس اصول آموزه‌ی دانش»

گزارش تصویری نشست‌ «بنیاد حق طبیعی»

۲۹ بهمن ۱۳۹۸

رمانتیسم سیاسی

گزارش نشست نقد و بررسی کتاب «رمانتیسم آلمانی»

گزارش تصویری نشست «رمانتیسم آلمانی»

۲۶ شهریور ۱۳۹۸

گزارش تصویری نشست «فراسوی هگل و نیچه»

نشست «فراسوی هگل و نیچه» ۲۴ مرداد با حضور خسرو طالب‌زاده، محمدمهدی اردبیلی و سیدمسعود حسینی برگزار شد.

گزارش تصویری نشست نقد و بررسی کتاب «بنیاد آموزه فراگیر دانش»

نشست نقد و بررسی کتاب «بنیاد آموزه فراگیر دانش» ۵ مرداد با حضور محمدرضا بهشتی، میثم سفیدخوش و سید مسعود حسینی در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد.

گزارش تصویری نشست نقد و بررسی کتاب «هگل و پدیدارشناسی روح»

نشست نقد و بررسی کتاب «هگل و پدیدارشناسی روح» ۲۹ اردیبهشت یا حضور محمدمهدی اردبیلی، میثم سفیدخوش، سیدمسعود حسینی و علی‌اصغر محمدخانی در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد.
مرکز فرهنگی شهر کتاب

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمدقصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم، پلاک ۸

تلفن: ۸۸۷۲۳۳۱۶ - ۸۸۷۱۷۴۵۸
دورنگار: ۸۸۷۱۹۲۳۲

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی شهرکتاب

Designed & Developed by DORHOST