آخرین مطالب مربوط به احمد تمیم‌داری

چگونگی زیبایی‌آفرینی در غزل‌های عبید زاکانی

دومین نشست از درس‌گفتار «زیبایی‌آفرینی در غزل‌های عبید» برگزار شد.

عناصر زیبایی‌آفرینی در غزل‌های شاعر طنزپرداز ایران

جلسه اول درس‌گفتار «زیبایی‌آفرینی در غزل‌های عبید» با حضور دکتر احمد تمیم‌داری برگزار شد.

گزارش تصویری نشست «کارنامه‌ی ژوکوفسکی»

نشست «کارنامه‌ی ژوکوفسکی» ۱۴ بهمن با حضور میرجلال‌الدین کزازی، احمد تمیم‌داری، شهرام همت‌زاده، مهدی دادرس و مریم شفقی برگزار شد.

اشعار خواجو از نظر زیبایی‌شناسی قابل نقد است

سومین نشست از مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی خواجوی کرمانی به «زیبایی‌شناسی شعر خواجوی کرمانی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر احمد تمیم‌داری، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، چهارشنبه ۲۲ دی‌ماه در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

گزارش تصویری درس‌گفتار خواجوی کرمانی «زیبایی‌شناسی شعر خواجوی کرمانی»(جلسه دوم)

درس‌گفتار خواجوی کرمانی «زیبایی‌شناسی شعر خواجوی کرمانی»(جلسه دوم) ۲۲ دی با حضور دکتر احمد تمیم‌داری در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد.

زیبایی‌شناسی دانشی که مهجور مانده است

دومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی خواجوی کرمانی به «زیبایی‌شناسی شعر خواجوی کرمانی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر احمد تمیم‌داری، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، چهارشنبه پانزدهم دی‌ماه در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

گزارش تصویری درس‌گفتار خواجوی کرمانی «زیبایی‌شناسی شعر خواجوی کرمانی»(جلسه اول)

درس‌گفتار خواجوی کرمانی «زیبایی‌شناسی شعر خواجوی کرمانی»(جلسه اول) ۱۵ دی با حضور دکتر احمد تمیم‌داری در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد.

شعرهای خاقانی زیبایی‌شناسی محض است

نوزدهمین نشست از مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی خاقانی به تحلیل و بررسی «زیبایی‌شناسی شعر خاقانی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر احمد تمیم‌داری ـ استاد دانشگاه علامه طباطبایی ـ در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد. دکتر تمیم‌داری در هجدهمین نشست این مرکز نیز در همین موضوع سخن گفته بود.

گزارش تصویری درس گفتارهایی درباره‌ی خاقانی «زیبایی‌شناسی شعر خاقانی»(جلسه دوم)

درس گفتارهایی درباره‌ی خاقانی «زیبایی‌شناسی شعر خاقانی»(جلسه دوم) ۱۲ خرداد با حضور دکتر احمد تمیم‌داری در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد.

شعر خاقانی سرشار از آفرینش‌های هنری است

هجدهمین نشست از مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی خاقانی به تحلیل و بررسی «زیبایی‌شناسی شعر خاقانی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر احمد تمیم‌داری ـ استاد دانشگاه علامه طباطبایی ـ در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

گزارش تصویری درس‌گفتارهایی درباره‌ی خاقانی«زیبایی‌شناسی شعر خاقانی»(جلسه اول)

درس‌گفتارهایی درباره‌ی خاقانی«زیبایی‌شناسی شعر خاقانی»(جلسه اول) ۵ خرداد با حضور دکتر احمد تمیم‌داری در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد.

گزارش تصویری درس گفتارهایی درباره‌ی ناصرخسرو «سلجوقیان، فاطمیان و ناصرخسرو»(جلسه دوم)

درس گفتارهایی درباره‌ی ناصرخسرو «سلجوقیان، فاطمیان و ناصرخسرو»(جلسه دوم) ۱۱ شهریور با حضور احمد تمیم‌داری در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد.

گزارش تصویری درس گفتارهایی درباره‌ی ناصرخسرو «سلجوقیان، فاطمیان و ناصرخسرو»(جلسه اول)

درس گفتارهایی درباره‌ی ناصرخسرو «سلجوقیان، فاطمیان و ناصرخسرو»(جلسه اول) ۴ شهریور با حضور احمد تمیم‌داری در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد.

گزارشی از درس‌گفتار «بررسی باب هشتم گلستان»

دکتر احمد تمیم‌داری در هفتمین درس گفتار درباره سعدی به موضوع «بررسی باب هشتم گلستان» پرداخت.

سیری در باب هشتم گلستان

دکتر احمد تمیم‌داری در روز چهارشنبه ۴، ۱۱ و ۱۸ شهریور ماه از سعدی می گوید.
مرکز فرهنگی شهر کتاب

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمدقصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم، پلاک ۸

تلفن: ۸۸۷۲۳۳۱۶ - ۸۸۷۱۷۴۵۸
دورنگار: ۸۸۷۱۹۲۳۲

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی شهرکتاب

Designed & Developed by DORHOST